Education icons by Dreamstale (10).png NORMATIVA: DECRETOS EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL

 

 2019 R.M. RESOLUCION MINISTERIAL 001-2019  PDF.png 
  D.S. Nro 1318 Alfabetización y Post Alfabetización PDF.png 
 2011 D.S. Nro 0813 Reglamento DDE 2011 PDF.png 
  D.S. Nro 1600 Premio Plurinacional de Educación 2013 PDF.png 
2018 D.S. Nro 1320 Modifica el DS 1302-2018 erradicar violencia sexual PDF.png 
06/06/2009 D.S. Nro 157 Incentivo en PNP para maestros PDF.png 
  D.S. Nro 518 Fondo de Auxilio Educativo FAEA PDF.png 
  D.S. Nro 29409 Excención años de provincia invidentes 2008 - D.S. 29409 PDF.png 
  D.S. Nro 1302 Erradicar violencia sexual en Educacion 2012 - D.S. 1302 PDF.png 
26/08/2009 D.S. Nro 256 Diploma de bachiller PDF.png 
11/02/2011 D.S. Nro 04 Creación de PNP programa nacional de post alfavetización PDF.png 
  D.S. Nro 328 Consejo Lengua de Señas Boliviana 2009 PDF.png